W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku odbyło się (8 grudnia) uroczyste otwarcie nowego segmentu pracowni kardiologii inwazyjnej, wyposażonego w świeżo zakupiony angiokardiograf cyfrowy wysokiej klasy. Aparatura umożliwia skuteczną diagnostykę i leczenie m. in. w miażdżycy i zawale serca. Nowa pracownia elektrofizjologii i elektroterapii już przyjmuje pacjentów.

Urządzenie pozwala nie tylko na obrazowanie stanu i drożności tętnic wieńcowych oraz leczenie ostrych zespołów wieńcowych, ale też na badanie jam serca i aorty, zaawansowaną inwazyjną diagnostykę zaburzeń rytmu serca i skuteczne inwazyjne leczenie tych zaburzeń (zabiegi ablacyjne, wszczepianie kardiowerterów-defibrylatorów i rozruszników). Zastosowana nowoczesna technologia gwarantuje wysoką rozdzielczość i wysokiej jakości obrazy przy możliwie niskich dawkach promieniowania. Na potrzeby aparatury przebudowano pomieszczenia, w których stał poprzedni angiograf. Wartość inwestycji to 3,5 miliona złotych, inwestorem jest samorządowa wojewódzka spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne.

- Włocławska lecznica to najbliższy szpital udzielający pomocy w zakresie kardiologii inwazyjnej mieszkańcom Włocławka oraz powiatów włocławskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego i aleksandrowskiego. Teraz posiada wszystko, co niezbędne, by objąć każdego wymagającego tego pacjenta kompleksową opieką – podkreśla marszałek Piotr Całbecki, który uczestniczył w uroczystości uruchomienia angiokardiografu. W ceremonii wzięli też udział członkowie zarządu województwa Aneta Jędrzejewska i Sławomir Kopyść oraz radny województwa Stanisław Pawlak.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Popiełuszki we Włocławku jest konsekwentnie modernizowany i wyposażany w nowoczesny sprzęt medyczny. W maju otwarto tu odnowiony i przebudowany pawilon mieszczący oddziały neurologiczny i okulistyczny oraz związane z nimi poradnie specjalistyczne i dwie okulistyczne sale operacyjne. Roboty budowlane i zakupy wyposażenia kosztowały łącznie 20 milionów złotych.

Placówka została objęta drugim etapem medycznego pakietu stulecia, czyli marszałkowskiego programu modernizacji najważniejszych szpitali regionu. W ramach związanych z nim projektów zostaje przeprowadzona kompleksowa rozbudowa i modernizacja całej szpitalnej infrastruktury. Obecnie prowadzone są prace związane z przebudową i rozbudową budynków dla oddziału geriatrycznego, dwóch oddziałów rehabilitacyjnych i ambulatorium rehabilitacyjnego oraz administracji placówki. Ich wartość wynosi 17,5 mln złotych. Na lata 2018-2023 przewidziano inwestycje w głównej części kompleksu, m. in. zbudowanie nowego skrzydła - w którym zostaną zlokalizowane izba przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy, oddział intensywnej terapii, a także blok operacyjny i oddziały zabiegowe - oraz zakupy wyposażenia i aparatury medycznej. Zakładana wartość tych przedsięwzięć to 220 milionów złotych.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego