Nowe badanie, które zostało zaprezentowane na dorocznej konferencji Society for Endocrinology donosi że niedobór witaminy B12 może zakłócić prawidłowy metabolizm tłuszczu i może pośrednio przyczynić się do nadwagi i otyłości u kobiet w ciąży. Podkreśla to potrzebę uzupełnienia tej witaminy w czasie ciąży, ponieważ otyłość w ciąży jest związana z wieloma niekorzystnymi skutkami zdrowotnymi w perspektywie długoterminowej, w tym także z cukrzycą.

Witamina B12, zwana także kobalaminą występuje w owocach morza, produktach mlecznych i mięsnych. Jest niezbędnym kofaktorem dla wielu enzymów lub katalizatorów biologicznych, które regulują tysiące reakcji chemicznych w organizmie człowieka. Gdy dieta składa się głównie z wysokoprzetworzonych produktów skrobiowych, spożycie witaminy B12 może być niewystarczające. Zarówno badania na zwierzętach, jak i na ludziach wykazały, że niedobór witaminy B12 jest związany ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zespołu metabolicznego.

Badania wykazały, że niedobór tej witaminy dotyka około jednej czwartej ciężarnych kobiet na całym świecie, ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na rozwój i wzrost płodu. Istnieją również dowody sugerujące, że ten stan zwiększa ryzyko, że kobieta rozwinie otyłość lub cukrzycę. Jednak naukowcy nie byli w stanie wykazać w jaki sposób się to dzieje.

Komórki tłuszczowe mają fundamentalne znaczenie dla wielu reakcji chemicznych w ciele, Naukowcy próbują ustalić, w jaki sposób niedobór witaminy B12 ma związek z zaburzeniem syntezy trójglicerydów i zmienionym metabolizmem tłuszczów w ciele. Wiadomo, że nieprawidłowy metabolizm tłuszczu powoduje zapalenie w obrębie tkanki tłuszczowej.

W bieżącym badaniu oceniano wpływ komórek tłuszczowych w odmiennych warunkach. W pierwszym hodowano linię preadipocytów ABdSc w pożywkach hodowlanych o różnych poziomach witaminy B12. Kolejny zestaw komórek, zwany pierwotnymi preadipocytami AbdSc, również hodowano w takich samych warunkach.

Dla bezpośredniego porównania, komórki tłuszczowe pochodzące z tkanek tłuszczowych zlokalizowanych w brzuchu, a także pod skórą oraz próbki krwi pobrano również od kobiet w ciąży z niedoborem witaminy B12. Po zmierzeniu surowicy B12 i innych czynników ryzyka rozwoju zespołu metabolicznego, takich jak stężenie glukozy we krwi i stężenie lipidów, naukowcy zbadali liczne komórki pod względem metabolicznym.

Naukowcy przyjrzeli się poziomom ekspresji genów związanych z metabolizmem tłuszczów, stosując ilościowe metody RT-PCR. Mierzyli całkowitą ilość zsyntetyzowanego trójglicerydu, używając radioaktywnych znaczników do znakowania substancji chemicznych substratu, które byłyby potrzebne do tej reakcji w komórkach tłuszczowych. Określili także poziom utleniania kwasów tłuszczowych zwany beta oksydacją, co odzwierciedla wykorzystanie kwasów tłuszczowych jako źródła energii w organizmie. Dodatkowo zbadali szybkość zużycia tlenu w mitochondriach w odpowiedzi na palmitynian.

Naukowcy zauważyli, że poziom niektórych związków pochodzących z reakcji z udziałem komórek tłuszczowych został znacząco zmieniony. Innymi słowy, brak witaminy B12 wpływał na metabolizm komórek tłuszczowych. Na przykład geny biosyntezy trójglicerydów, takie jak ELOVL6 i SCD, charakteryzowały się zwiększoną ekspresją. Z drugiej strony geny beta-oksydacyjne, takie jak FAT / CD36 i CTP1-β, wykazały zmniejszoną aktywność.

Ponadto nastąpił wzrost niektórych chemikaliów uwalnianych przez komórki cytokin, które biorą udział w sygnalizacji. Należą do nich interleukiny, takie jak IL-1, IL-6, IL-8 i IL-18, czynniki wzrostu, takie jak TGF-β, czynnik martwicy nowotworów TNF-α i czynniki rekrutacji komórek odpornościowych, taki jak MCP-1. Wiadomo, że stymulują one procesy zapalne i nazywane są cytokinami prozapalnymi.

Zmiany te zostały odzwierciedlone w komórkach pobranych z tłuszczu podskórnego i tłuszczowego u kobiet w ciąży z niedoborem witaminy B12. Komórki te wykazały również znaczące zmiany w transportowaniu przez nie kwasów tłuszczowych, a beta oksydacja indukowana przez podaż palmitynianu było zmniejszone przy braku tej witaminy.

W wyniku tych wielu zmian, takich jak zwiększona synteza trójglicerydów i zmniejszone zużycie tłuszczu dochodziło do gromadzenia tłuszczu w organizmie. Tymczasem zapalenie wywołane przez nieprawidłowe metabolity tłuszczowe doprowadziło również do zakłócenia normalnych procesów organizmu.

Aby potwierdzić ten wniosek, należy przebadać większą liczbę kobiet w ciąży. Ponadto badacze muszą dowiedzieć się, jak ważna jest witamina w funkcjonowaniu komórek tłuszczowych, aby mogli pomóc w zapobieganiu otyłości i stworzyć odpowiednie terapie. Obecny zespół chce przejść do badań nad tym, w jaki sposób geny biorą udział w metabolizmie komórek tłuszczowych oraz w jaki sposób niedobór witaminy B12 podczas ciąży jest związany z występowaniem choroby metabolicznej u potomstwa w długim okresie.

Samavat podsumowuje: „Nasze ustalenia wzmacniają potrzebę suplementacji witaminy B12 w czasie ciąży i stanowią mocny argument na rzecz finansowania dalszych badań i wprowadzenia polityki zdrowia publicznego, aby pomóc w walce z otyłością”.

Źródło: medical-news.net