W związku z zapytaniami dotyczącymi rent specjalnych dla członków rodzin lekarzy i lekarzy dentystów zmarłych na COVID-19, Naczelna Izba Lekarska poinformowała, że będzie przekazywać wnioski napływające z Okręgowych Izb Lekarskich do Ministra Zdrowia.

Samorząd lekarski przypomina, że Minister Zdrowia może wnioskować o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych rent specjalnych owdowiałym i osieroconym członkom rodzin lekarzy, którzy zmarli z powodu COVID-19, w sytuacji gdy zakażenie wirusem SARS-CoV-2 miało związek z wykonywaniem zawodu.

W celu złożenia wniosku rodzina zmarłego winna przesłać do właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej odpowiednie dokumenty.

Więcej informacji można znaleść na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.

NIL