Do Naczelnej Izby Lekarskiej wpływają liczne wnioski z apelem o pilne zajęcie się problemem niesprawiedliwych ograniczeń uprawnień lekarzy w wystawianiu bezpłatnych recept dla uprawnionych pacjentów w wieku do 18 r.ż. oraz po ukończeniu 65 r.ż. - według obecnych przepisów takich recept nie mogą wystawiać lekarze, nawet specjaliści, którzy pracują w gabinetach lub jednostkach niemających umów z NFZ. Samorząd lekarski zapewnia, że nad rozwiązaniem tego problemu pracuje intensywnie już od dłuższego czasu.

- Naszym zdaniem jest to ewidentna niesprawiedliwość i niesłuszne ograniczenie nie tylko uprawnień lekarza, ale przede wszystkim ograniczenie praw pacjenta. Aktywnie bierzemy udział w ministerialnym zespole ds. preskrypcji i realizacji recept na leki gotowe i recepturowe. Eksperci będący w jego składzie, w tym przedstawiciele resortu zdrowia, obecnie zgodnie uważają, że te uprawnienia powinny być przypisane do pacjenta tak, aby recepty na darmowe leki dla pacjentów do 18 r.ż. i po 65 r.ż. mógł wystawiać każdy lekarz, niezależnie od miejsca pracy – wskazuje wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Klaudiusz Komor.

W ocenie samorządu lekarskiego pilne wprowadzenie tych zmian jest konieczne, niestety główną przeszkodą są obecne uwarunkowania prawne związane z okresem powyborczym i procesem organizacji nowego parlamentu i rządu.

- Naczelna Izba Lekarska dołoży wszelkich starań, aby zmiana zasad wystawiania bezpłatnych recept dla ww. grup pacjentów została jak najszybciej wprowadzona w życie - zapewnia Klaudiusz Komor.


Źródło: NIL