W wyniku zakończenia trwających w resorcie prac konsultacyjnych, które zostały zasygnalizowane w komunikacie z 18 czerwca 2015 r., informuję, że w porównaniu do projektu z 18 czerwca 2015 r., w opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2015 r. zaszły zmiany przedstawione poniżej.

1.    W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ

  • z obwieszczenia usunięto błędnie zamieszczony w projekcie lek zawierający valganciclowir w postaci  proszku do sporządzania roztworu doustnego (1 kod EAN). W związku z tym, że minister zdrowia nie wydał decyzji administracyjnej o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny ww. leku, zaszła konieczność dokonania tej zmiany;  
  • w związku ze zmianą terminu wejścia w życie decyzji z obwieszczenia usunięto środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego o charakterze diety wysokoenergetycznej (2 kody EAN) stosowany we wskazaniu mukowiscydoza.

2.    W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII

  • Minister zdrowia objął refundacją leki zwierające ombitaswir, paritaprewir, ritonawir (1 kod EAN) oraz dasabuwir (1 kod EAN) w ramach nowego programu lekowego Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B 18.2) – Załącznik B.71. do obwieszczenia. Objęcie refundacją pierwszej terapii bezinterferonowej poszerzy zakres opcji terapeutycznych i umożliwi dobór optymalnej terapii dla pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, u których potwierdzono obecność zakażenia genotypem 1 lub 4 HCV. Decyzja o finansowaniu terapii bezinterferonowej  pacjentom zakażonym HCV jest odpowiedzią na postulaty zarówno środowiska pacjentów, jak i ekspertów w dziedzinie chorób zakaźnych.  

  • Minister zdrowia objął refundacją lek zwierający dabrafenib (4 kody EAN) w ramach nowego programu lekowego Leczenie czerniaka skóry dabrafenibem (ICD-10 C 43) – Załącznik B.72. do obwieszczenia. Objęcie refundacją dabrafenibu poszerzy zakres opcji terapeutycznych i umożliwi dobór optymalnej terapii dla pacjentów z czerniakiem skóry.

Pozostałe zmiany w treści obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2015 r. mają charakter porządkujący i redakcyjny.Źródło: mz.gov.pl