W Klinice Kardiochirurgii CSK MSWiA wykonano operację jednoczasowego zamknięcia uszka lewego przedsionka i wszczepienia tętnicy piersiowej wewnętrznej do tętnicy wieńcowej (gałęzi przedniej zstępującej) z zastosowaniem technik całkowicie endoskopowych z użyciem sprzętu 3D.

To pierwszy taki zabieg w Europie. Podczas operacji po raz pierwszy zastosowano nowoczesny sprzęt do zamknięcia - endoskopowo - uszka lewego przedsionka, skonstruowany przez naukowców amerykańskich.

Metoda ta może być stosowana u chorych po udarach i jako prewencja przeciw udarowa przy równoczesnej chorobie wieńcowej.


Źródło: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie