Operację naprawy zastawki mitralnej bez użycia krążenia pozaustrojowego wykonano 11 sierpnia w Klinice Kardiochirurgii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kierowanej przez prof. Jana Rogowskiego.

Nowatorski zabieg przeprowadzany na bijącym sercu i pod kontrolą trójwymiarowego ECHO przeprowadzili dr Grzegorz Łaskawski i dr Andrzej Klapkowski, nadzorowani przez dr. Krzysztofa Wróbla z Warszawy. Jest on szansą dla chorych z niedomykalnością zastawki mitralnej, którzy ze względu na obciążenia nie mogą być zakwalifikowani do klasycznej operacji.

Gdańska klinika jest po Warszawie drugim ośrodkiem w Polsce, w którym wykonano implantację sztucznych strun ścięgnistych przez koniuszek serca. Pacjent czuje się dobrze i przebywa na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej w Elblągu.

Ponadto w dniach 17-19 sierpnia kardiochirurdzy GUMed przeprowadzili 2 kolejne rekonstrukcje niedomykalnych zastawek aortalnych z zastosowaniem pierścienia HAART 300 połączone z wszczepieniem protez naczyniowych opuszki aorty(pacjent z zespołem Marfana)lub aorty wstępującej. Operacje możliwe były dzięki doskonale rozwijającej się współpracy z prof. J. Scottem Rankinem (USA), pionierem rekonstrukcji zastawek serca.

Szczególnie interesujące wydaje się wykorzystanie pierścieni HAART w leczeniu niedomykalności zastawki aortalnej u młodych pacjentów z zespołem Marfana. Taka właśnie operacja wykonana 17 sierpnia br. w Klinice Kardiochirurgii i była pierwszą tego typu w Polsce. Kolejnym unikatowym zabiegiem operacyjnym przeprowadzonym przez gdańskich kardiochirurgów pod nadzorem prof. Rankina była rekonstrukcja wrodzonej funkcjonalnie jednopłapłatkowej zastawki aortalnej.

Klinika Kardiochirurgii GUMed jest jedynym ośrodkiem w Polsce wykonującym rekonstrukcje zastawki aortalnej z zastosowaniem pierścienia HAART 300 i jednym z pierwszych na świecie.


Źródło: Gdański Uniwersytet Medyczny