Naukowcy zajmujący się okulistyką odkryli jak można zmniejszyć ilość kolizji pieszych w zatłoczonych i chaotycznych przestrzeniach otwartych i miejscach takich jak terminale autobusowe, centra handlowe i place miejskie, z udziałem osób z częściową ślepotą. Naukowcy ustalili, z którego kierunku kolizje z częściowo niewidomymi pieszymi najprawdopodobniej pochodzą. Takie rozumienie poprowadzi do rozwoju nowych okularów, które rozszerzają widok osoby z ograniczonym widzeniem peryferyjnym.

Artykuł zatytułowany "Ryzyko kolizji pieszych z utratą pola widzenia obwodowego" został niedawno opublikowany w czasopiśmie „Journal of Vision”. Autorzy stworzyli model matematyczny do określenia ryzyka kolizji i porównywali to ryzyko do 42 pacjentów z ograniczonym polem widzenia z barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki.

"Odkryliśmy, że ryzyko kolizji jest najwyższe od przechodniów znajdujących się pod kątem 45 stopni od ścieżki pacjenta", mówi główny autor Eli Peli, profesor okulistyki w Instytucie Badawczym Schepens Eye, w Massachusetts Eye and Ear, w Harvard Medical School. "Oznacza to, że każde rozszerzenie pola widzenia będzie jak najbardziej skuteczne, jeśli będzie ono mogło obejmować ten kąt".

Peli i jego współpracownicy opracowują nowe urządzenia oparte na okularach pryzmatycznych, uprzednio przez nich zaprojektowanych. Pryzmaty są przede wszystkim przepisywane do skorygowania defektów wizualnych przez załamywanie światła. Aby zminimalizować utratę widzenia obwodowego, nowe okulary pryzmatyczne będą mogły załamywać światło, aby trafiało ono w obszary oka, które nadal funkcjonują, rozszerzając pole widzenia pacjenta.

Pacjenci ze ślepotą w lewej lub prawej połowie jednego z oczu (hemianopia- niedowidzenie połowicze) spowodowaną przez udar, guz mózgu lub uraz oraz pacjenci z ograniczonym widzeniem peryferyjnym z barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki, zespołem Ushera, choroideremią i zaawansowaną jaskrą, będą mogli pewnego dnia skorzystać z urządzeń rozszerzających pole widzenia, które są obecnie w fazie rozwoju.

Źródło: sciencedaily.com