Data spotkania: 7 listopada 2014r.

Miejsce spotkania: Poznań

 

Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Sekcja Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz wydawnictwo Termedia, wydawca czasopisma „Neuropsychiatria i Neuropsychologia”, mają ogromny zaszczyt i przyjemność zaprosić polskich psychiatrów 7 listopada 2014 r. na konferencję Nowoczesne leczenie chorób afektywnych: lit i leki przeciwdepresyjne.

W dniach 6–9 listopada 2014 r. w Poznaniu odbędzie się doroczna konferencja International Group of Study of Lithium-Treated Patients (IGSLI), dlatego w części poświęconej leczeniu litem referaty prezentować będą obecni w naszym mieście: prof. Leonardo Tondo, prof. Martin Alda i prof. Tomas Hajek, wybitne autorytety w skali światowej w zakresie badań nad litem.

W części dotyczącej leków przeciwdepresyjnych omówione zostaną specyficzne problemy kliniczne związane z depresją, m.in. zaburzenia funkcji poznawczych, anhedonia oraz zaburzenia snu, w kontekście stosowania takich leków, jak wortioksetyna, agomelatyna i trazodon. Wykładowcami będą wybitni polscy psychiatrzy specjalizujący się w tych zagadnieniach (prof. Dominika Dudek, prof. Joanna Rymaszewska, doc. Adam Wichniak).

Mamy wielką nadzieję, że udział w konferencji będzie dla jej uczestników okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami w zakresie stosowania litu i leków przeciwdepresyjnych, które przedstawią najwybitniejsi specjaliści z kraju i zagranicy.


Źródło: www.termedia.pl