Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powołał na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie kardiochirurgii prof. Jacka Różańskiego. Wcześniej funkcję tę pełnił prof. Marian Zembala.

Prof. Jacek Różański jest prezesem Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów oraz konsultantem Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Na nowym stanowisku prof. Różański zastąpi byłego ministra zdrowia, prof. Mariana Zembalę, który sprawował tę funkcję od 2011 roku. Od lutego był wakat na tym stanowisku.

Konsultantów krajowych powołuje Minister Zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia. W tym celu występuje o przedstawienie kandydatów do towarzystw naukowych o zasięgu krajowym, które zrzeszają specjalistów w danej dziedzinie. Wszystkie zgłoszone kandydatury przedstawiane są do zaopiniowania przez właściwe samorządy zawodów medycznych.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia