1 sierpnia Minister Zdrowia powołał prof. Krzysztofa Czajkowskiego na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Prof. Krzysztof Czajkowski kieruje II Katedrą i Kliniką Położnictwa I Ginekologii w Szpitalu im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej w Warszawie, pełni także funkcję Prodziekana ds. studiów licencjackich i magisterskich I WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Konsultantów krajowych powołuje Minister Zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Kandydaci na to stanowisko są zgłaszani przez towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, które zrzeszają specjalistów w danej dziedzinie.

Kadencja konsultanta krajowego trwa 5 lat.


Źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny | Ministerstwo Zdrowia