Prof. dr hab. Agnieszka Słowik, kierownik Katedry Neurologii i Zakładu Neurogenetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Oddziału Klinicznego Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie została konsultantem krajowym w dziedzinie neurologii.

Prof. Agnieszka Słowik ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim UJ CM. Następnie odbyła kilka wielomiesięcznych szkoleń na Uniwersytecie w Rochester w Stanach Zjednoczonych w zakresie neurologii klinicznej oraz genetyki. Jest także członkiem licznych organizacji naukowych, w tym Europejskiego Towarzystwa Udarowego, Amerykańskiej Akademii Neurologii i prestiżowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Neurologów. Od 2007 roku należy do Międzynarodowego Konsorcjum Genetyki Udaru. Wiele z jej prac naukowych znalazło się w wiodących czasopismach tematycznych - "Nature Genetics", "Lancet Neurology" czy "American Journal of Human Genetics".

Jak poinformował Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, nowa konsultant krajowa jest współtwórczynią małopolskiego programu leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej. To pierwszy w Polsce innowacyjny system organizacyjny, stworzony na bazie istniejących już zasobów ludzkich i sprzętowych, umożliwiający całodobowy dostęp dla wszystkich potrzebujących mieszkańców regionu do najnowocześniejszego, interwencyjnego, wewnątrztętniczego leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu. W ubiegłym roku za realizację tego programu otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów oraz Nagrodę Miasta Krakowa.

Konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z medycyny, farmacji innych dziedzin, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia. Osoba sprawująca ten urząd m.in. inicjuje krajowe badania epidemiologiczne oraz ocenia metody i wyniki tych badań, prognozuje potrzeby zdrowotne w swojej dziedzinie, a także doradza, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych. Do zadań krajowego konsultanta w dziedzinie neurologii należy też opiniowanie wniosków o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski.


Źródło: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie