Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał we wtorek na konferencji prasowej, że resort chce na nowo spojrzeć na kwestię jakości w zdrowiu. Poprawiona ustawa o jakości oraz powołanie funduszu kompensacyjnego dla pacjentów – to najważniejsze rozwiązania dwóch projektów poselskich. Do prac nad „no fault" powołany zostanie zespół, który opracuje nowe regulacje.

"Proponujemy trzy rozwiązania. Po pierwsze - ustawa o jakości. Będziemy mierzyć jakość i premiować podmioty, które są lepsze. Po drugie - powstanie fundusz kompensacyjny. W ustawie będą przewidziane uproszczone warunki dochodzenia odszkodowań. Roszczenie zostanie rozpatrzone w ciągu 2-3 miesięcy. Po trzecie - projekty ustaw zostaną pomniejszone o "no fault". Powstanie zespół. Zaprosimy do dyskusji ekspertów i przedstawicieli zainteresowanych środowisk. Wnioski z pracy tego zespołu będą zawarte w kolejnym projekcie" – wyjaśnił minister Niedzielski.

Poseł Czesław Hoc podkreślił, że dobro pacjenta jest najwyższym prawem.

"W tej dewizie zawiera się jakość i bezpieczeństwo pacjenta. W nowoczesnym ujęciu pojęcie jakości w służbie zdrowia to zadowolony pacjent" – podkreślił poseł .

Resort zdrowia przekonuje, że projekt ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta umożliwi uzyskanie przez pacjenta szybko, sprawnie i tanio należnego odszkodowania, jeśli dozna on jakiejkolwiek szkody w systemie ochrony zdrowia.

"Mamy już fundusz kompensacyjny szczepień ochronnych i fundusz kompensacyjny badań klinicznych. Powołamy teraz fundusz kompensacyjny zdarzeń medycznych" – informował Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Posłanka Józefa Szczurek-Żelazko wyjaśniła, że projekt ustawy, który przewiduje fundusz kompensacyjny, zastąpi komisje, które działały przy urzędach wojewódzkich. Nie spełniły one swojej roli i oczekiwań pacjentów.

"Nowa ustawa szczegółowo opisuje tryb postępowania i powołanie zespołu przez Rzecznika Praw Pacjenta, w skład którego wchodzić będzie co najmniej 20 osób, w tym 15 lekarzy. Prace tego zespołu nie mogą trwać dłużej niż trzy miesiące. W tym czasie musi wydać decyzję o wypłacie odszkodowania" – zaznaczył poseł.

Zdaniem ks. Arkadiusza Nowaka, przewodniczącego Rady Organizacji Pacjentów dobrze się stało, że nowy projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia został oczyszczony z zapisów, które wzbudzały kontrowersje.

"Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będzie już sporów wokół tej ustawy. W moim odczuciu powinna być ona jak najszybciej przyjęta. Będzie to z korzyścią dla pacjentów" – pokreślił ks. Nowak.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia