Nowo powołana grupa ekspertów przy ministrze zdrowia składa się z przedstawicieli szeroko pojętego środowiska medycznego. Głównym zadaniem zespołu będzie wskazanie obszarów, które wymagają zmian, oraz zaproponowanie modyfikacji istniejących rozwiązań.

Jak podkreślił, podczas konferencji prasowej, minister zdrowia Adam Niedzielski głównym zadaniem zespołu jest przygotowanie strategii rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

- Nie będziemy wykonywali pracy od zera w tym zakresie. W dużym stopniu oprzemy się na wynikach i wnioskach narodowej debaty “Wspólnie dla zdrowia”. Naszą dyskusję rozpoczęliśmy od omówienia pomysłu na tzw. recovery plan. Chodzi o przywrócenie pełnej dostępności do usług medycznych, która była ograniczona przez pandemię i jednocześnie nadganiania deficytu zdrowia, który wynika z trwającej pandemii - powiedział minister Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia podkreślił, że zespół planuje oprzeć swoją pracę na trzech fundamentalnych założeniach: pakiecie badań profilaktycznych dla osób powyżej 40. roku życia, zniesieniu limitów w części świadczeń w leczeniu specjalistycznym oraz poprawie poziomu lecznictwa szpitalnego w dziedzinach onkologii i kardiologii.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Skład Zespołu do spraw opiniowania zmian w ochronie zdrowia:

  • przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki,

członkowie:

  • mgr farm. Michał Byliniak
  • prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
  • Zofia Małas, pielęgniarka dyplomowana
  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja
  • lek. spec. Filip Płużański
  • lek. spec. Andrzej Zapaśnik

Szef resortu zdrowia poinformował również, że wydał polecenie dla Agencji Rezerw Materiałowych w sprawie stworzenia rezerw szczepionek przeciw grypie.

- Zbudujemy rezerwy na ponad 500 tys. szczepionek. Jesteśmy po zakończonym postępowaniu zorganizowanym przez Agencję Rezerw Materiałowych. Będziemy korzystali z tych ofert, które już zostały złożone – podkreślił Adam Niedzielski.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia