Stacje pogotowia ratunkowego i szpitale z terenu województwa lubelskiego doposażone zostały w defibrylatory, respiratory i urządzenia do kompresji klatki piersiowej. Nowoczesne urządzenia, które wspomagają pracę ratowników medycznych, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Ich wartość to ok. 2,4 mln zł. Szczegóły pomocy przedstawił podczas briefingu prasowego w Wojewódzkim Magazynie Darów, wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Sprzęt medyczny stanowi wsparcie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz działaniami podejmowanymi na rzecz uchodźców.

- To taka dwuetapowa akcja dyspozycji sprzętu przekazanego przez WHO. Część sprzętu została już rozprowadzona. 9 defibrylatorów trafiło do 6 podmiotów systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, natomiast dzisiaj rozdysponujemy 2 rodzaje urządzeń: 23 respiratory i 18 urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla 12 podmiotów – wyjaśniał wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Światowa Organizacja Zdrowia przekazała stronie polskiej sprzęt medyczny, który trafił do dysponentów Państwowego Ratownictwa Medycznego. Nowoczesne urządzenia są bardzo potrzebne ratownikom medycznym, wspomagają ich pracę i wspierają skuteczność udzielania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia.

- Te trzy rodzaje sprzętu znacznie wzbogacą lubelski system Państwowego Ratownictwa Medycznego, a to oznacza poprawę jakości, ale przede wszystkim bezpieczeństwa pacjentów, najczęściej w drodze z miejsca pobytu do lecznicy będącej w systemie lecznictwa szpitalnego – mówił wojewoda Lech Sprawka.

Drugi etap pomocy

Nowoczesny sprzęt medyczny – respiratory i urządzenia do kompresji klatki piersiowej, otrzymało dwunastu dysponentów systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z terenu województwa lubelskiego:

 • Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ,
 • Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej,
 • Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie,
 • Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu
 • Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Opolu Lubelskim,
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim.

Urządzenia medyczne, jak podkreślił dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie Tomasz Berbeć, w znacznym stopniu przyczynią się do zmniejszenia wydatków bieżących, co jest szalenie istotne w przypadku wielu podmiotów. Darowizna pozwoli zdecydowanie odnowić park maszynowy, to, czym dysponują karetki i realizować na wysokim poziomie usługi medyczne.

- Zespoły ratownictwa medycznego pracują bardzo intensywnie, więc sprzęt zużywa się bardzo, i dlatego jest sukcesywnie wymieniany, bo takie są wymogi. Jeśli możemy teraz skorzystać z prezentów, to jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi – mówił dyrektor SP ZOZ w Puławach Piotr Rybak.

Wojewoda Lech Sprawka, dziękując 2. Lubelskiej Brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej, która od początku współpracowała w ramach funkcjonowania Wojewódzkiego Magazynu Darów, podkreślał: - Tak jak mają w swoim haśle: "Zawsze gotowi, zawsze blisko". To jest taki klasyczny przykład znakomitej współpracy służb mundurowych i administracji rządowej.

Beneficjenci pierwszego etapu pomocy

Wcześniej, w ramach pomocy Światowej Organizacji Zdrowia, z Wojewódzkiego Magazynu Darów, zostało przekazanych 9 defibrylatorów. Odebrało je 6 placówek:

 • Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

Wartość przekazanego sprzętu

Łączna wartość przekazanego sprzętu to szacunkowo łącznie ok. 2 400 000 zł, w tym:

 • defibrylatory – ok. 450 tys. zł,
 • respiratory – ok. 690 tys. zł,
 • urządzenia do masażu klatki piersiowej – ok. 1 260 tys. zł.

Szacunkowa wartość urządzenia do kompresji klatki piersiowej LUCAS to ok. 70 tys. zł, respiratora ok. 30 tys. zł, defibrylatora ok. 50 tys. zł.

Wojewódzki Magazyn Darów

Wojewódzki Magazyn Darów, mieszczący się w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13H, jest ważnym elementem w systemie wsparcia - koordynowanego przez wojewodę lubelskiego Lecha Sprawkę - udzielanego uchodźcom na terenie województwa lubelskiego oraz bezpośrednio na Ukrainie. Od początku (luty/marzec 2022 r.) jest prowadzony przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie oraz wspierany m.in. przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Dotychczas za pośrednictwem magazynu przekazano beneficjentom ok. 1 566 palet (czyli ok. 46 tzw. tirów) różnego rodzaju artykułów pomocy humanitarnej, m.in. żywność, woda, artykuły higieniczne i opatrunkowe, środki czystości, artykuły noclegowe (poduszki, karimaty, pościele, śpiwory, koce, materace, parawany, łóżka polowe), odzież i obuwie, artykuły dziecięce (zabawki, pluszaki, wózki), karma dla zwierząt, sprzęt AGD, w tym:

 • towary przekazane bezpośrednio na Ukrainę za pośrednictwem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych: 369 palet
 • towary przekazane na Ukrainę za pośrednictwem innych podmiotów i instytucji oraz na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa lubelskiego: 989 palet
 • towary dystrybuowane za pośrednictwem magazynu, przekazane przez UNHCR we współpracy z Wojewodą Lubelskim: 208 palet

Ponadto, w Wojewódzkim Magazynie Darów znajduje się m.in. sprzęt medyczny (rezerwa strategiczna) pozyskany z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego na wniosek podmiotów medycznych z województwa lubelskiego, w celu ratowania zdrowia i życia ludzkiego, w tym przeciwdziałania i zwalczania skutków COVID-19.

Są to m.in. aparaty RTG mobilne (3 sztuki), aparaty EKG mobilne (2 sztuki), pompy infuzyjne strzykawkowe (15 sztuk), aparaty USG mobilne (3 sztuki), stoliki do narzędzi (zabiegowe) (6 sztuk), zestawy pomp infuzyjnych (6 sztuk) oraz łóżka szpitalne (30 sztuk).

Sprzęt został zadysponowany i w większości przekazany do:

 • Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie,
 • Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie
 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.

Źródło: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie