Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w Ministerstwie Zdrowia w związku z przekształcaniem trzyosobowych zespołów ratownictwa medycznego w dwuosobowe.

Do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich przekazano pismo Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy", zawierające prośbę o interwencję w związku z przekształcaniem trzyosobowych zespołów ratownictwa medycznego w dwuosobowe.

Jak wskazano w piśmie, taka sytuacja - o czym związkowcy mieli informować MZ już w przeszłości - wpływa niekorzystnie na jakość udzielanych świadczeń, uniemożliwia prowadzenie medycznych czynności ratunkowych zgodnie z wytycznymi, rekomendacjami oraz aktualną wiedzą medyczną. Przekłada się to na rokowania pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk prosi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o informację o podjętych działaniach w tej sprawie.


Źródło: Biuro RPO