Podczas ostatniego posiedzenia (20 października) Naczelna Rada lekarska podjęła Apel do Ministra Zdrowia o podjęcie pilnych działań zmierzających do zapewnienia znaczącego wzrostu finansowania świadczeń szpitalnych w zakresie pediatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży.

Poniżej publikujemy pełną treść apelu:

Apel Naczelnej Rady Lekarskiej z 20 października 2023 r. do Ministra Zdrowia

Naczelna Rada Lekarska apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie pilnych działań zmierzających do zapewnienia znaczącego wzrostu finansowania świadczeń szpitalnych w zakresie pediatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Obecny poziom finansowania nie pozwala zachować szpitalom dziecięcym płynności finansowej i świadczyć usług zdrowotnych na poziomie, na jaki zasługują mali pacjenci. Sytuacja oddziałów pediatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży wymaga natychmiastowej poprawy. Leczenie dzieci na oddziałach pediatrii, a szczególnie psychiatria dzieci i młodzieży powinna zajmować szczególne miejsce w staraniach władz państwowych odpowiedzialnych z politykę zdrowotną. Nieprzerwanie od wielu lat pediatria i psychiatria dziecięca są dziedzinami skrajnie niedofinansowanymi. Powoduje to zamykanie kolejnych oddziałów pediatrycznych oraz oddziałów psychiatrii dzieci i młodzieży. Stanowi to zagrożenie dla bezpieczeństwa małych pacjentów oraz powoduje traumę związaną z koniecznością poszukiwania oddziałów daleko od miejsca zamieszkania.


Źródło: NIL