Minister zdrowia podpisał budżet na refundację w 2016 r. Środki na refundację w będą wyższe o ponad 603 mln zł.

O 238 mln wzrosła kwota na nowe leki, nieobjęte dotąd refundacją i które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu. Na refundację leków dostępnych w aptece na receptę przeznaczono 338 mln zł. Pozostałe 27 mln będzie wydatkowane na refundację produktów, w przypadku których zmieniona została charakterystyka lub praktyka kliniczna.Źródło: mz.gov.pl