Nowa grupa zawodowa od wakacji będzie pracować więcej: radiolodzy, patomorfolodzy, fizjoterapeuci, histopatolodzy oraz pracownicy prosektoriów i zakładów medycyny sądowej od 2 lipca tego roku zamiast 5 jak dotychczas będą pracować 7,5 godziny na dobę.

Zgodnie z art. 214 ustawy o działalności leczniczej z 2011 r. te grupy zawodowe mają zapewnioną pracę na starych zasadach do 1 lipca 2014 r. W związku z takim zapisem jeszcze 1 lipca personel ma prawo pracować w skróconym wymiarze czasu, a lipiec nie może być rozliczony w całości na nowych zasadach. Spowoduje to komplikacje w zawieraniu umów z tą grupą pracowników. W marcu dyrektorzy powinni wręczyć swoim pracownikom wypowiedzenia zmieniające umowy o pracę. Po trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia, który przypada na 30 czerwca 2014, będą musieli zatrudnić ich wciąż na starych zasadach na jeden dzień i dopiero od 2 lipca zmienić warunki na dostosowane do nowych przepisów.

 

 

Źródło: www.pulsmedycyny.pl