Według nowych badań przeprowadzonych przez Lund University i Skane University Hospital w Szwecji dzieci cierpiące na choroby alergiczne mają mniejsze ryzyko zachorowania na powikłane zapalenie wyrostka robaczkowego. Wyniki opublikowane w JAMA Pediatrics mogą w przyszłości utorować drogę nowym narzędziom diagnostycznym.

"W badaniu obejmującym wszystkie dzieci, które przebyły operację z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego w Lund w Szwecji, na przestrzeni dekady odkryliśmy, że u tych ze stwierdzoną najczęstszą formą alergii, tj. alergią na pyłki i sierść zwierząt, wystąpił związek z trzykrotnie mniejszym ryzykiem rozwoju powikłanego zapalenia wyrostka robaczkowego, co oznacza zachorowanie w młodszym wieku i długotrwałe objaw," mówi Martin Salo, naukowiec z Uniwersytetu w Lund i lekarz Szpitala Uniwersyteckiego Skane.

Zapalenie wyrostka robaczkowego jest powszechne wśród populacji dzieci i młodzieży i stanowi najczęstszą przyczynę nagłych operacji brzusznych na świecie.

Jedna trzecia dzieci dotkniętych chorobą ma bardziej skomplikowaną postać zapalenia wyrostka robaczkowego, która wymaga dłuższego pobytu w szpitalu, a czasem nawet kilku operacji. Nie jest jeszcze jasne, dlaczego niektóre dzieci są dotknięte tą bardziej poważną formą zapalenia, ani czy można temu zapobiec.

Jedna z teorii głosi, że powikłane zapalenie wyrostka robaczkowego zależy od odpowiedzi immunologicznej organizmu w odróżnieniu od prostej postaci choroby. Zgodnie z tym założeniem, dzieci z alergiami mają mniejsze ryzyko rozwoju powikłanego zapalenia wyrostka robaczkowego, ponieważ ich odpowiedź immunologiczna różni się od reakcji prezentowanej przez dzieci bez stwierdzonej choroby alergicznej. Jednakże do tej pory nie przeprowadzano bardziej szczegółowych badań w tej kwestii.

"Wyniki badania potwierdzają teorię, że powikłane zapalenie wyrostka robaczkowego ma inną etiologię immunologiczną niż postać prosta, co z kolei, mamy nadzieję, może doprowadzić do opracowania nowych narzędzi diagnostycznych, takich jak badania z krwi", podsumowuje Martin Salo.

Studium w skrócie:

Badaniem objęto wszystkie dzieci w wieku poniżej 15 lat, które przebyły operację z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego w Szpitalu Uniwersyteckim Skane w Lund w latach 2007-2017. Łącznie w badaniu wzięło udział 605 dzieci.

Naukowcy porównali wyniki dzieci z tak zwaną alergią IgE - zależną (102 badanych) z dziećmi bez stwierdzonej choroby alergicznej (503 badanych). Wśród dzieci z z alergią IgE - zależną, 19,6% rozwinęło powikłane zapalenie wyrostka robaczkowego. W grupie dzieci bez alergii IgE- zależnej, zaobserwowano tę postać zapalenia w 46,9%.

Źródło: sciencedaily.com