Zespół do spraw wdrożenia opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej rozszerzył rekomendację dla kolejnej grupy pacjentów. Zgodnie z rekomendacją, opieką koordynowaną w POZ będą mogły korzystać osoby poniżej 18 roku życia. Zmiany weszły w życie od 1 lipca 2023 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że zgodnie z rekomendacją Zespołu do spraw wdrażania Opieki Koordynowanej w POZ, rozszerza się od 1 lipca 2023 r. realizację świadczeń zdrowotnych w ramach budżetu powierzonego opieki koordynowanej na populację pacjentów poniżej 18 roku życia objętych opieką przez danego świadczeniodawcę, na podstawie złożonych deklaracji wyboru.

Pomimo, że zakres badań i konsultacji opieki koordynowanej dedykowany jest osobom dorosłym z chorobami przewlekłymi, Zespół uznał, że w uzasadnionych medycznie przypadkach powinny korzystać z niej również dzieci.

Opieka koordynowana w POZ

Opieka koordynowana to wiele możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ może zlecić pacjentom badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty.

Leczenie jest oparte na Indywidualnym Planie Opieki Medycznej (IPOM) i uwzględnia nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ, a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem.


Źródło: NFZ