Minister Zdrowia Izabela Leszczyna i Prezes NFZ Filip Nowak podpisali umowę na realizację programu „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej”.

Na program przeznaczono 1,25 mld zł, z czego prawie 80% dofinansowania pochodzi z Funduszu Europejskiego na infrastrukturę, klimat, środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027. Pozostała część dofinansowania pochodzi z budżetu państwa.

Z programu będzie mogło skorzystać przynajmniej 2 tys. POZ. „Po środki będzie mógł sięgnąć każdy podmiot leczniczy POZ, który ma podpisaną umowę z NFZ. Do wsparcia kwalifikują się także ci, którzy chcą założyć POZ. Muszą zawrzeć umowę z Funduszem najpóźniej w dniu podpisania umowy o udzielenie grantu” – powiedziała Izabela Leszczyna, minister zdrowia.

Inwestycje będą miały na celu poszerzenia oferty świadczeń: profilaktycznych, leczniczych, opieki domowej i środowiskowej oraz wzmocnienie funkcji diagnostycznych na poziomie POZ.

„Liczę, że dzięki temu wsparciu zachęcimy jeszcze więcej placówek do przystępowania do opieki koordynowanej w POZ” - powiedziała minister zdrowia.

Resort zdrowia poinformował, że program ma na celu przede wszystkim otwarcie nowych placówek POZ, zwłaszcza na terenach o mniejszej gęstości zaludnienia, co przyczyni się do zwiększenia dostępności i efektywności systemu opieki zdrowotnej. W każdej gminie powinien być zapewniony taki sam dostęp do lekarza. Obszary słabiej rozwinięte posiadają uboższy dostęp do komunikacji publicznej, więc często dotarcie do specjalisty i wykonanie badań jest utrudnione. Premiowane będą podmioty posiadające miejsce udzielania świadczeń na obszarach z ograniczeniem dostępu do POZ lub na terenach będących „białymi plamami”, zgodnie z Mapami Potrzeb Zdrowotnych.

Projekt będzie realizowany w formule grantowej. Kwota grantu uzależniona jest od rocznej liczby osób zapisanych do wskazanego miejsca udzielania świadczeń w POZ w oparciu o aktywną listą pacjentów.

Granty przeznaczone będą na zakup sprzętu medycznego, sprzętu IT oraz na roboty budowlane, tj.: adaptacje pomieszczeń związane z poszerzeniem zadań zdrowotnych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia na poziomie POZ.

Okres kwalifikowania wydatków w ramach projektu dla placówek POZ kończy się 30 czerwca 2028 r.

Wydarzenie poprzedził panel „(Za)inwestuj w koordynację, czyli nowe podejście do opieki zdrowotnej”, który odbył się podczas targów Salmed w Poznaniu. Udział w nim wzięli: minister zdrowia Izabela Leszczyna, prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, Filip Nowak, prezes NFZ oraz dr Aleksander Biesiada, pełnomocnik zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej ds. Innowacji i Rozwoju.

Min. Izabela Leszczyna podkreślała istotną rolę opieki koordynowanej. „Podstawowa opieka zdrowotna jest najbliżej pacjentów. Lekarz rodzinny zna ich najlepiej. Dlatego musimy zadbać o dalszy kompleksowy rozwój opieki koordynowanej na poziomie POZ. Myślimy o dołączeniu onkologii do opieki koordynowanej w ramach POZ”.

Minister zdrowia argumentowała, że opieka koordynowana gwarantuje, że pacjent jest lepiej zaopiekowany w systemie ochrony zdrowia. Już teraz personel medyczny POZ ma dzięki opiece koordynowanej większe możliwości diagnostyki oraz możliwość konsultacji z lekarzem specjalistą (kardiologiem, pulmunologiem, endokrynologiem, diabetologiem, czy nefrologiem).


Źródło: Ministerstwo Zdrowia