Dwuosobowe sale, a przy każdych dwóch sąsiadujących ze sobą salach sanitariaty tylko dla pacjentek z tych pomieszczeń, to standard wyremontowanej części oddziału na III piętrze Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, które został odnowione dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych.

Remont miał na celu wyrównanie standardu hospitalizacji w obu budynkach szpitala (A i B) przede wszystkim pod kątem udogodnień związanych z dostępem do indywidualnych sanitariatów (przed remontem znajdowały się w części wspólnej).

- W odremontowanym odcinku szpitala znajduje się 31 łóżek dla pacjentek, w tym 6 pooperacyjnych. Do końca roku kalendarzowego będą realizowane dalsze prace remontowe mające na celu zapewnienie takiego samego standardu na pozostałych piętrach szpitala - powiedziała Małgorzata Sobel, dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu: „Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu”, którego zadaniem jest znaczące podwyższenie dostępności i jakości świadczonych w publicznym systemie zdrowia usług medycznych w celu polepszenia warunków opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem poprzez m.in. unowocześnienie zasobów techniczno – medycznych, podwyższenie komfortu i standardów oraz zwiększenie dystansu w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

Projekt o wartości prawie 2,5 mln zł jest wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020.

Poza remontem wszystkich trzech pięter szpitala w budynku A, uwzględniających m.in. przebudowę pomieszczeń higieniczno – sanitarnych oraz odnowienie oddziałów, zaplanowano także zakup aparatu do znieczulenia, aparatu do diatermii oraz 3 łóżek porodowych przeznaczonych na doposażenie Sali Porodowej. Ponadto w budynku szpitala zostaną wymienione: piony wodne i kanalizacyjne, instalacja gazów medycznych, wykonane nowe zabezpieczenia ścian, naroży i poręczy na III piętrze szpitala.

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu jako jedyne w województwie opolskim świadczy opiekę zgodnie z III, czyli najwyższym poziomem opieki perinatalnej. Specjalizuje się także m.in. w wysokospecjalistycznej opiece medycznej z zakresu ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. W skali roku rodzi się w nim ok. 3 tys. dzieci, hospitalizowanych jest ponad 11 tys. pacjentów.


Źródło: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu