W poniedziałek, 5 września 2016 roku w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się otwarcie Pracowni Testów Pionizacyjnych, które rozpoczęło realizację Programu Nowoczesnej Kardiologii Dziecięcej oraz Zaawansowanej Małoinwazyjnej Chirurgii Dziecięcej.

Oba programy są wynikiem długoletniej współpracy Szpitala Pediatrycznego z Fundacją Rodziny Gavellów, która przekazała na ten cel blisko 2,4 mln zł. W uroczystości ze strony Władz Uczelni uczestniczył JM Rektor – prof. Mirosław Wielgoś.

The Quo Vadis Gavell Family Foundation, której celem jest niesienie pomocy polskim dzieciom, założył Stefan F. Gavell, a dzieło ojca kontynuuje syn Pan Stefan M. Gavell, obecny wraz z rodziną na uroczystości.

W setną rocznicę urodzin fundatora - dla uczczenia jego pamięci - Dyrektor Szpitala dr Robert T. Krawczyk wraz z JM Rektorem WUM oraz z synem darczyńcy - Stefanem M. Gavellem odsłonili tablicę dedykowaną Rodzinnej Fundacji.

Uroczystość uświetnił koncert chóru dziecięcego Artos pod batutą Danuty Chmurskiej.


Źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny