Naukowcy z London School of Hygiene and Tropical Medicine w przeprowadzonej analizie danych ponad 2 mln pacjentów z ostatnich 20 lat odkryli, że ryzyko pojawienia się otępienia było o jedną trzecią wyższe u osób ze wskaźnikiem BMI<20.

Wraz ze wzrostem BMI ryzyko demencji malało i to nie tylko w zakresie normy (czyli do BMI wynoszącego 25), ale także poza nią.

Najmniejsze zagrożenie otępieniem – o 29 proc. niższe niż u ludzi z normalną wagą – odnotowano u najbardziej otyłych (BMI>40).

Więcej: medexpress.pl