Dlaczego wiceminister zdrowia ds. dialogu zasługuje na pensję w kwocie nieco ponad 16 tys. PLN brutto za jeden etat, a lekarz specjalista zatrudniony np. w szpitalu z co najmniej 20 letnim stażem na pensję prawie dwa razy niższą? - pyta ministra zdrowia Zarząd Krajowy OZZL. Poniżej publikujemy treść listu otwartego w tej sprawie.

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Ministrze,

W dniu wczorajszym powołał Pan nowego podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia ds. dialogu społecznego. Gratulujemy nowemu wiceministrowi. Przy tej okazji prosimy, aby wytłumaczył Pan nam i Polakom, dlaczego – Pana zdaniem i zdaniem Pana Premiera – wiceminister zdrowia ds. dialogu zasługuje na pensję w kwocie nieco ponad 16 tys. PLN brutto za jeden etat, a lekarz specjalista zatrudniony np. w szpitalu z co najmniej 20 letnim stażem na pensję prawie dwa razy niższą (taką zapisał Rząd w ustawie o płacach minimalnych)?

Czy praca pana wiceministra ds. dialogu społecznego jest lepsza, bardziej wartościowa społecznie, bardziej Polakom potrzebna i oczekiwana; a może bardziej odpowiedzialna, wymagająca lepszego wykształcenia - niż praca specjalisty lekarza?

Może praca pana wiceministra wymaga większej empatii, cierpliwości, psychicznej odporności albo jest bardziej stresująca – niż praca specjalisty lekarza?

Czy może pan wiceminister – w swojej pracy - jest bardziej narażony na dramatyczne przeżycia związane z ciągłym kontaktem z ludzkim nieszczęściem, cierpieniem, śmiercią – niż lekarz specjalista?

Proszę odpowiedzieć nam na te pytania i nie uciekać od tego w kolejne żarty lub kpiny, jak poprzednio.

Proszę nas też poinformować: Skoro chce Pan przekonać protestujących medyków do rozmów bez udziału Premiera – jaki „gest dobrej woli” Pan uczyni, jaką propozycję w zakresie podniesienia płac minimalnych - na teraz - Pan przedstawi, aby można było uwierzyć, że chce Pan faktycznie wyjść naprzeciw postulatom protestujących pracowników ochrony zdrowia, a nie tylko ich zwodzić kolejnymi obietnicami i „grać na czas”?

Dziennikarzy prosimy, aby zadali podobne pytania Panu Ministrowi, bo obawiamy się, że nie odpowie on nam – mimo licznych deklaracji o woli dialogu.

Przesyłamy wyrazy szacunku.
Zarząd Krajowy OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu