Ruszyła ogólnopolska kampania świadomościowa "Fabry - palący problem" dotycząca choroby Fabry’ego, w ramach której pacjenci przygotowali petycję do ministra zdrowia. Można ją podpisac w internecie.

Choroba Fabry’ego jest jedną z niewielu chorób rzadkich, którą można skutecznie leczyć poprzez dostarczenie do organizmu chorego brakującego enzymu. Leczenie dostępne jest we wszystkich krajach UE, ale niestety nie w Polsce. Poniżej publikujemy pełną treść petycji do Ministra Zdrowia.

Szanowny Panie Ministrze

W imieniu Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabry`ego, reprezentującego Pacjentów z tą rzadką chorobą genetyczną, apelujemy do Ministerstwa Zdrowia o ułatwienie dostępu do enzymatycznej terapii zastępczej poprzez podjęcie pozytywnej decyzji refundacyjnej dla leków Replagal oraz Fabrazyme. Od 14 lat walczymy o wpisanie leków hamujących rozwój naszej choroby na listę refundacyjną. Polska, jako jedyny kraj w Unii Europejskiej, nie zapewnia dostępu do refundowanej terapii lekowej.

Choroba Fabry’ego jest jedną z ultrarzadkich chorób genetycznych polegającą na deficycie enzymu alfagalaktozydaza, odpowiadającego za przemianę materii. Sprawia to, że w organizmie osób chorych cały czas gromadzą się szkodliwe produkty metabolizmu, które zatruwają go coraz bardziej i uszkadzają narządy wewnętrzne. Wraz z postępem choroby pacjenci zmagają się z postępującą niewydolnością nerek, chronicznym zmęczeniem, powtarzającymi się udarami mózgu oraz zaburzoną pracą serca. Zdecydowana większość chorych doświadcza zaburzeń termoregulacji ciała, które powodują przegrzewanie organizmu oraz cierpi z powodu charakterystycznego dla choroby bólu stóp i dłoni. Choć pierwsze objawy pojawiają się już w dzieciństwie, czas poszukiwania diagnozy wynosi nawet 15 lat!

Enzymatyczna terapia zastępcza zmniejsza ryzyko wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu, związanych z powikłaniami kardiologicznymi, neurologicznymi i nefrologicznymi, które odpowiadają za 90% przedwczesnych zgonów wśród nieleczonych pacjentów. Leczenie zmniejsza także częstotliwość i opóźnia wystąpienie powikłań sercowo-naczyniowych. W przypadku zastosowania terapii we wczesnym stadium choroby, możliwe jest osiągnięcie długoterminowej poprawy funkcji i wydolności mięśnia sercowego. Sytuacja pacjentów z Chorobą Fabry`ego w Polsce jest jednak wyjątkowo trudna, a Pacjenci jako jedyni w Europie, pozostawieni są samym sobie, co prowadzi do postępującego poczucia wykluczenia społecznego i zawodowego. Obecnie w Polsce jedynie część pacjentów (ok. 20 osób) z Chorobą Fabry'ego otrzymuje niezbędne leczenie w ramach programu charytatywnego organizowanego przez producentów leków. Pozostali pacjenci (około 50 osób) nie mają zapewnionego leczenia zgodnego ze współczesną wiedzą medyczną. Doprowadza to do sytuacji, w których tylko ta niewielka część Pacjentów, którzy otrzymują leczenie charytatywne może normalnie żyć, studiować i pracować. Pozostali chorzy cierpią zmagając się z coraz większymi problemami zdrowotnymi, takimi jak niewydolność nerek, chroniczne zmęczenie, udary mózgu oraz zaburzona praca serca. Niestety, tego typu podział ma miejsce często w ramach jednej rodziny, w której osoba otrzymująca leczenie charytatywne może normalnie funkcjonować, a inni członkowie tej samej rodziny skazani są na postępujące inwalidztwo, wykluczenie społeczne i zawodowe.

Życie ze śmiertelnym wyrokiem jest niezwykle trudne, zwłaszcza kiedy istnieje terapia, która może zatrzymać postępy choroby, ale jest dla pacjentów niedostępna​. Nieleczona choroba Fabry`ego skraca życie mężczyzn średnio o 20 lat, a kobiet o 10 lat. Nie tracimy jednak wiary, że w końcu uda nam się wygrać walkę o życie bez codziennego bólu. Apelujemy do Ministra Zdrowia o wsparcie Pacjentów z Chorobą Fabry’ego i refundację enzymatycznej terapii zastępczej. To dla wielu z nas decyzja życia i śmierci.

Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Fabry'ego

Petycję można podpisać tutaj.