Po przebadaniu ponad 6000 matek i ich nowonarodzonych dzieci naukowcy stwierdzili, że palenie tytoniu w ciąży może przyczynić się do chemicznej modyfikacji nici DNA płodu.

Podczas tego badania naukowcy dodatkowo zidentyfikowali geny, które ulegają specyficznym zmianom. Najnowsze badania opublikowane 31 marca 2016 roku na łamach „American Journal of Human Genetics” dowodzą, że istnieje zależność między paleniem papierosów przez matki a rozwojem u ich dzieci wielu chorób w późniejszym życiu.

Międzynarodowy zespół naukowców przeanalizował zmiany w obrębie nici DNA 6685 noworodków, których matki paliły bądź nie paliły papierosów w czasie ciąży. Kobiety z całego świata, które zostały zakwalifikowane do badania, określały na podstawie sporządzonego kwestionariusza do jakiej grupy osób palących należą. W zależności od ilości spalanych papierosów w ciągu dnia uczestników podzielona na trzy grupy: „ciągły palacza” (13%), „niepalący przed i w trakcie ciąży” (62%) oraz „sporadyczny palacz” (25%), czyli matka która sporadycznie paliła papierosy lub rzuciła palenie na początku ciąży.

Do oceny metylacji DNA noworodków, naukowcy zbierali próbki krwi pochodzące głównie z krwi pępowinowej tuż po porodzie. U niemowląt, których matki należały do grupy „ciągły palacz” badacze zidentyfikowali 6073 miejsc gdzie DNA ulega chemicznej modyfikacji w przeciwieństwie do grupy „niepalący przed i w trakcie ciąży”. Szacuje się, że w około połowie z tych miejsc, w którym dochodzi do zakłócenia materiału genetycznego zmiany związane są konkretnym genem.

Christina Markunas z National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) wraz z kolegami odkryła, że dzieci matek, które paliły w czasie ciąży są bardziej narażone na konkretne zmiany w DNA, niż te urodzone przez niepalące kobiety. Praca ta dostarcza dowodów na to, że zmiany te nie tylko przyczyniają się do występowania u dzieci wad wrodzonych jak rozszczep wargi i podniebienia, ale również mogą przyczynić się do chorób płuc i układu nerwowego.

Prowadzone są dalsze badania nad ekspresją genów, które mają dostarczyć informacji w jaki sposób modyfikacje nici DNA wpływają na rozwój dziecka i pojawienie się chorób w późniejszym ich życiu. „Wiemy, że palenie tytoniu przyczynia się do rozszczepienia warg i podniebienia, ale nie wiemy co jest tego przyczyną. Zaburzenia metylacji mogą być zaangażowane w ten właśnie proces” - wyjaśnia zespół naukowców z Londynu.