Zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowanej przez prof. Grzegorza Opolskego, dokonał pierwszego w Polsce, udanego zabiegu redukcji stopnia niedomykalności obu ujść żylnych serca za pomocą przezskórnej techniki brzeg do brzegu.

62-letni pacjent z ciężką, objawową, funkcjonalną, niedomykalnością mitralną i trójdzielną, nie mógł być poddany klasycznemu zabiegowi kardiochirurgicznemu z powodu bardzo wysokiego ryzyka operacyjnego.

W dniu 26/02/2018 zabieg przezskórnej plastyki brzeg-do-brzegu przeprowadził zespół w składzie: dr Adam Rdzanek i dr Arkadiusz Pietrasik – operatorzy, dr Piotr Scisło – nawigacja echokardiograficzna oraz dr Janusz Wilczyński – kardioanestezjologia.

Niedomykalność zastawki mitralnej zmniejszono z ciężkiej do śladowej za pomocą 2 zapinek Mitraclip (Abbott). Następnie za pomocą 1 zapinki zmniejszono stopień niedomykalności trójdzielnej z dużej do umiarkowanej. Badanie kontrolne po miesiącu pokazały dobry efekt procedury.

Nowatorska technika przezskórnej plastyki mitralnej stosowana jest przez nieliczne ośrodki kardiologiczne w Polsce od 5 lat. O ile w przypadku zastawki mitralnej, zabieg przezskórnej implantacji zapinek Mitraclip jest wykonywany od dawna, to w przypadku zastawki trójdzielnej nikt w Polsce dotychczas nie przeprowadził skutecznej procedury tego typu.


Źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny