Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia dotyczący programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej. Jego głównym celem jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki onkologicznej w ramach sieci onkologicznej na terenie wybranych województw.

Rozwiązania organizacyjne zawarte w rozporządzeniu zostały przygotowane w oparciu o założenia dokumentu „Koncepcja Organizacji i Funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej”, opracowanego przez zespół ekspercki powołany przez ministra zdrowia.

W ramach pilotażu będą testowane i oceniane zasadność oraz skuteczność funkcjonowania modelu opartego na sieci ośrodków onkologicznych. W skład sieci wejdą wojewódzki ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące I i II poziomu, których zadaniem będzie zapewnienie kompleksowej i skoordynowanej opieki onkologicznej w pięciu wybranych typach nowotworów złośliwych: nowotworze gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, piersi i płuca.

Pilotaż będzie realizowany dwuetapowo, a jego pierwszy etap będzie realizowany od 1 grudnia 2018 r. do 31 maja 2020 r. na terenie województw dolnośląskiego i świętokrzyskiego. W pierwszym kwartale 2019 r. jest planowane rozszerzenie pilotażu o dwa kolejne województwa.

Półtoraroczny okres realizacji pilotażu będzie odpowiadać minimalnemu okresowi potrzebnemu do przeanalizowania ścieżki pacjenta onkologicznego od momentu rozpoznania nowotworu złośliwego do zakończenia terapii.

Najważniejsze oczekiwane efekty programu pilotażowego to:

  • poprawa bezpieczeństwa i jakości leczenia onkologicznego,
  • poprawa satysfakcji pacjenta,
  • optymalizacja kosztowa opieki onkologicznej.

Zobacz: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej