Zarząd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w liście do Ministra Zdrowia przedstawił wątpliwości w sprawie planowanych zmian w programie lekowym dotyczącym leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD).

Zdaniem Zarządu PTO, część aspektów związanych z podawaniem leku nie jest prawnie uregulowana, dotyczy to dzielenia leku do iniekcji. Zapis w ChPL leków nie pozwala na ich dzielenie, a czas podania leku po otwarciu ma ogromne znaczenie dla sukcesu terapeutycznego.

Kolejną kwestią jest propozycja zmiany kryterium włączenia do programu lekowego pacjenta z ostrością wzroku równą bądź lepszą niż 0,3 (V=0,3 bądź więcej). – Jesteśmy temu przeciwni, gdyż nie daje to szansy na leczenie dużej liczbie pacjentów z ostrością wzroku mniejszą niż 0,3, którzy także dobrze reagują na leczenie (obecnie jest V=0,1 lub więcej) – napisała prof. Iwona Grabska-Liberek, prezes PTO.

Następnym problemem, który de facto jest zgłaszany przez zespół koordynujący, jest zgłaszanie zbyt dużej liczby pacjentów, którzy nie kwalifikują się do leczenia (np. ze strukturalnym uszkodzeniem dołka). – Problem ten jednak nie wynika głównie z niewiedzy lekarzy kierujących, lecz z żądań pacjentów, aby zostali włączeni do programu – zaznacza prezes PTO. – Dopiero dyskwalifikacja zespołu koordynującego skutkuje zrozumieniem decyzji przez pacjentów i odstąpieniem od roszczeń, często prawnych, kierowanych do lekarzy i placówek.

Kolejną propozycją zespołu koordynującego jest wyłączenie z programu pacjentów, którzy dobrze zareagowali na leczenie po 2 latach od rozpoczęcia terapii. Zarząd PTO jest temu przeciwny, gdyż AMD nie jest chorobą „wyleczalną” i mimo dobrych skutków leczenia w każdym momencie stan oka może ulec pogorszeniu. – Pacjent wykluczony z programu nie będzie miał szansy do niego wrócić w razie potrzeby leczenia, gdyż jego miejsce zajmie następny pacjent. Uważamy, że może należałoby nieco zweryfikować kryteria dalszej opieki takich pacjentów, żeby były one mniej restrykcyjne np. rzadsze kontrole - napisała prof. Grabska-Liberek w liście do MZ.

Źródło: Polskie Towarzystwo Okulistyczne