Kierownik Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego, płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas został powołany do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki. Minister Zdrowia powierzył mu tę funkcje do 2022 r.

W 1992 r. profesor ukończył Wojskową Akademię Medyczną. Ze szpitalem przy Szaserów związany jest od 2002 r. Kliniką kieruje od 2011 r., a w 2014 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

Ośrodek kierowany przez płk. prof. Rękasa jest krajowym liderem w chirurgii jaskry (co roku wykonuje się tu ponad 550 zabiegów), chirurgii ciała szklistego i siatkówki (ponad 500 operacji), czy w leczeniu witrektomii. Co roku w WIM przeprowadza się też ponad 1600 operacji zaćmy.


Źródło: Wojskowy Instytut Medyczny