W razie przesunięcia terminu wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej, samorząd lekarski apeluje o rzetelną i skrupulatną weryfikacje założeń reformy i sposobu jej wdrożenia, tak aby dobro pacjentów onkologicznych nie było w najmniejszym stopniu zagrożone - czytamy w Stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskie w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej.

Poniżej publikujemy treść stanowiska w całości:

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, o którym powiadomiła Minister Zdrowia Izabela Leszczyna pismem z dnia 31 stycznia 2024 r. (znak: DLO.0210.1.2024.DK), nie zgłasza uwag do samego projektu.

Samorząd lekarski wyraża jednak głębokie zaniepokojenie okolicznościami uzasadniającymi przedłożenie przez Ministerstwo Zdrowia projektu ustawy, który w istocie ma na celu odroczenie wprowadzenia w życie przepisów o Krajowej Sieci Onkologicznej. Projektodawca wskazuje, że ewentualne nieuchwalenie tej nowelizacji ustawy spowoduje zagrożenie dla ciągłości opieki nad pacjentami onkologicznymi oraz chaos w systemie opieki onkologicznej. Ponadto wskazano, że ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej weszła w życie w znaczącej części z dniem 20 kwietnia 2023 r., jednak jej faktyczne wdrożenie nie zostało w sposób właściwy i efektywny przygotowane. Do tego wykonany pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej nie wskazał potencjalnych dróg naprawy systemu, pomijał niedofinansowanie procedur i niedostatek kadr medycznych.

W razie przesunięcia terminu wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej, samorząd lekarski apeluje o rzetelną i skrupulatną weryfikacje założeń reformy i sposobu jej wdrożenia, tak aby dobro pacjentów onkologicznych nie było w najmniejszym stopniu zagrożone.


Źródło: NIL