Zapraszamy na nasz cykliczny przegląd najciekawszych informacji z minionego tygodnia.

 1. Zmiana w sposobie realizacji e-recept rocznych - komunikat CeZ
  Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia w sprawie sposobu realizacji tzw. recept rocznych od 1 marca 2024 r. Centrum e-Zdrowia poinformowało, że od dnia 1 marca 2024 r. system informatyczny P1 powinien obliczać ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego przepisanego na tzw. e-recepcie rocznej, jaką należy wydać pacjentowi w aptece, w zakresie zasad wskazanych w komunikacie MZ.
 2. Nowa lista refundacyjna dopiero za miesiąc
  Od tego roku nowy wykaz leków refundowanych publikowany jest raz na kwartał, a nie jak dotychczas - co dwa miesiące. Kolejna lista refundacyjna będzie zatem obowiązywać od 1 kwietnia 2024 roku.
 3. NIK: Profilaktyka i leczenie otyłości przerosły system
  System opieki zdrowotnej nie zapewniał kompleksowej opieki osobom cierpiącym na nadwagę, otyłość czy ich powikłania. Liczba osób z otyłością oraz kwoty wydatkowane na jej leczenie systematycznie rosły: według szacunków NIK w 2022 r. w Polsce z otyłością zmagało się ponad 9 mln osób dorosłych, a wydatki bezpośrednie związane z tą chorobą sięgały 9 mld zł. Nie opracowano ogólnopolskiej strategii profilaktyki oraz leczenia nadwagi i otyłości. Brakowało powszechnego dostępu do poradnictwa dietetycznego oraz opieki zespołów interdyscyplinarnych. Zamiast zapobiegać nadwadze i otyłości oraz leczyć te schorzenia, placówki POZ kierowały pacjentów do poradni zajmujących się powikłaniami tych chorób. Tymczasem kolejki do poradni specjalistycznych były coraz dłuższe. Np. liczba osób oczekujących na przyjęcie do poradni diabetologicznej wzrosła prawie czterokrotnie.
 4. Minister zdrowia poinformowała o zmianach w leczeniu pacjentów z chorobami rzadkimi
  Leczenie SMA u kobiet w ciąży, możliwość kontynuacji terapii przez pacjentów, którzy musieli ją przerwać, bez ponownej kwalifikacji do programu i dostęp dzieci chorych na SMA do refundowanej immunoterapii przeciw wirusowi RSV – to tylko część zmian, które zapowiedziała minister Izabela Leszczyna.
 5. Są wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego
  Centrum Egzaminów Medyczny w łodzi poinformowało, że są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2024 r.
 6. Konsultant krajowy o zasadach diagnostyki i leczenia boreliozy
  Na stronie internetowej resortu zdrowia opublikowano opinię konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych prof. dr hab. n. med. Miłosza Parczewskiego w sprawie zasad diagnostyki i leczenia boreliozy.
 7. Zmiany w ramowym programie kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej
  Do konsultacji publicznych trafił Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej.
 8. E-papierosy – plaga w polskich szkołach. Wapuje blisko połowa uczniów
  E-papierosy są już najpopularniejszą używką nikotynową wśród młodzieży w wieku szkolnym. Do ich codziennego używania przyznaje się blisko połowa uczniów (47,6%), z czego co piąty (21,3%) sięga po e-papierosy jednorazowe głównie ze względu na szeroką dostępność oraz atrakcyjne, słodkie smaki. Dominującym czynnikiem sięgania przez młodych ludzi po wyroby z nikotyną jest szukanie sposobu na rozładowanie stresu (34% wskazań). Stres jako motywator sięgania po nikotynę daleko wyprzedza inne powody w tym ciekawość (jedynie 13%).
 9. Zaprezentowano wyniki raportu „Lekarze - oferty pracy za 2023 rok”
  Największy popyt na lekarzy jest w dużych miejskich ośrodkach powyżej 500 tysięcy mieszkańców - to właśnie tam lekarze mogą wybierać w ofertach i liczyć na wysokie stawki. Najbardziej opłacalna będzie dla lekarzy praca w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Co ciekawe, w 2023 r. znacząco wzrosły godzinowe stawki dla psychiatrów, reumatologów i dermatologów.
 10. Małżonek zniechęca do ćwiczeń? Opaska motywuje!
  Podejmowanie aktywności fizycznej wspólnie z małżonkiem przynosi mierne rezultaty w przypadku osób w szóstej dekadzie życia i starszych – wykazało badanie przeprowadzone w Singapurze wśród osób w wieku 54–72 lata. Partnerzy raczej zniechęcają, niż motywują do ćwiczeń. Może mieć to związek z innymi przyzwyczajeniami partnerów, ale także z innym podejściem do tego, co kobiety uważają w sporcie za ciekawe, a co mężczyźni. Dużo lepszym motywatorem niż wspólne ćwiczenia okazuje się być rejestrator aktywności fizycznej. Utrzymywanie dobrej kondycji wśród seniorów będzie coraz pilniejszym wyzwaniem w najbliższych latach. Do 2050 roku ponad 40 proc. Polaków będzie miało więcej niż 60 lat. Poważnym problemem zdrowotnym i wyzwaniem systemowym, w którego rozwiązaniu przynajmniej częściowo pomoże ruch, jest zjawisko wielochorobowości.