Ankieta ryzyka, doustny test obciążenie glukozą (OGTT) konsultacje lekarskie i pielęgniarskie, indywidualne spotkania z dietetykiem i fizjoterapeutą to m.in. założenia programu przeciwdziałania cukrzycy typu 2., który będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. przez Szpitale Pomorskie. Jego wartość to prawie 4,4 mln zł.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, w ramach projektu u 10 tys. osób aktywnych zawodowo z tzw. grupy podwyższonego ryzyka, czyli w wieku 35-64 lat zostanie przeprowadzone badanie OGTT. W grupie tej jest 5,5 tys. kobiet i 4,5 tys. mężczyzn. Prawie dwa tys. osób spotka się z lekarzem i pielęgniarką. Pacjenci skorzystają dodtakowo ze spotkań grupowych i indywidualnych m.in. z dietetykiem i fizjoterapeutą.

Progam przewiduje również kampanię informacyjno-edukacyjną, opracowanie specjalnych materiałów, szkolenia personelu medycznego i trenerów, a także utworzenie platformy multimedialnej oraz aplikacji dla uczestników projektu.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego