W czwartek o godz. 12 w ministerstwie zdrowia odbyła się wspólna konferencja ministra zdrowa Łukasza Szumowskiego oraz przedstawicieli lekarzy rezydentów . Poinformowano na niej, że po długich negocjacjach udało się osiągnąć porozumienie .

- Po długich i ciężkich rozmowach udało się nam wypracować kompromis. To ważna informacja dla pacjentów. Usprawnienie systemu opieki zdrowotnej jest priorytetem zarówno dla mnie, jak i dla całego rządu. Dzięki temu, że przedstawiłem pakiet konkretnych rozwiązań, była możliwa konstruktywna rozmowa i wypracowanie porozumienia – podkreślił Łukasz Szumowski.

- To kompromis trudny, ale potrzebny żeby nie eskalować konfliktu - podsumował porozumienie Łukasz Jankowski z Porozumienia Rezydentów OZZL.

Najważniejszym punktem zawartego w czwartek kompromisu jest wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 procent PKB do 2024 roku. Porozumienie dotyczy również:

  • zwiększenia wynagrodzeń lekarzy specjalistów pracujących w jednym szpitalu,
  • wyższych wynagrodzeń dla lekarzy rezydentów w zamian za zobowiązanie do pracy w Polsce po zakończeniu specjalizacji przez okres 2 lat,
  • odbiurokratyzowania szpitali i wprowadzenia sekretarek medycznych.

Strajk lekarzy rezydentów trwał od 2 października 2017r. Początkowo prowadzili oni protest głodowy, następnie zdecydowano o zmianie formy sprzeciwu. W listopadzie Porozumienie Rezydentów we współpracy z OZZL oraz Naczelną Izbą Lekarską zwróciło się do lekarzy w całej Polsce z prośbą o rozpoczęcie przestrzegania prawa pracy, czyli normy maksymalnego czasu pracy w wysokości 48h tygodniowo. Odbyło się ponad 50 spotkań w szpitalach w całym kraju, gdzie rozmawiano o wypowiadaniu klauzuli opt-out, która od 10 lat zezwala na pracę ponad limit czasowy określony w kodeksie pracy. Według danych resortu zdrowia klauzulę opt-out wypowiedziało około 4 tys. lekarzy.

Ostatnie rozmowy, ministra zdrowia z rezydentami, miały miejsce 1 lutego 2018r. Wtedy też w rozmowie z dziennikarzami minister poinformował, że są protokoły rozbieżności, ale rozmowy idą w dobrym kierunku. W czwartek po podpisaniu porozumienia obie strony zadeklarowały chęć kontynuowania rozmów i konsultacji w sprawie koniecznych zmian w systemie ochronie zdrowia w Polsce. Minister zdrowia obiecał lekarzom podjęcie starań, które doprowadzą do likwidacji w ciągu 10 lat potrzeby stosowania klauzuli opt-out.

- Jestem przekonany, że spora część kolegów, którzy podpisali wypowiedzenie klauzuli opt-out, w odpowiedzi na apel kierownictwa protestu wróci do pracy i na to liczę - powiedział w piątek w radiowej Trójce minister Łukasz Szumowski.

Źródło: MZ