25-26 listopada 2022r. Warszawa

XIX Kurs medyczny „Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci” w dniach 25-26 listopada 2022 r. w Warszawie. Kurs organizowany jest pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej. Kierownikiem Naukowym jest prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak

Przy doborze wykładów szczególny nacisk położono na te odkrycia naukowe, które mają znaczenie dla praktycznego prowadzenia pacjenta, zarówno w sensie diagnostycznym, jak i leczniczym. W programie naukowym zaplanowano m.in.:

  • Fenfluramina – możliwości terapeutyczne w padaczce
  • Chirurgiczne leczenie padaczki - postępy w diagnostyce przedoperacyjnej
  • Aktualne badania w padaczce stwardnienia guzowatego w Polsce
  • Postępowanie w migrenie i bólach głowy u dzieci
  • Diagnostyka radiologiczna udaru u dzieci

Szczegóły >> skolamed.pl