13-14 października 2023r. Poznań / on-line

Forum Neurologii Dziecięcej to konferencja z długoletnią tradycją. Spotkanie jak zwykle poświęcone zostanie najważniejszym zagadnieniom neurologii dziecięcej w Polsce. Dwa dni praktycznych wykładów w formie prezentacji przypadków klinicznych i doświadczeń z codziennej praktyki, w tym roku zostały poszerzone o część warsztatową.

Wykładowcy w oparciu o konkretne przypadki omówią właściwą diagnostykę, skuteczne terapie oraz ograniczenia w leczeniu w zakresie, m.in. chorób demielinizacyjnych, padaczki, ADHD.

Szczegóły >> konferencja-neurologiczna.pl