W najnowszym wydaniu czasopisma Annals of Surgery ukazały się wyniki badania porównującego wyniki cholecystektomii przeprowadzanych laparoskopowo (z wykorzystaniem 3 trokarów o szerokości 2-3mm) i przezpochwowo z wykorzystaniem asysty wprowadzonej przez pępek (umibilical-assisted transvaginal cholecystectomy – TVC).

W grupie operowanej przezpochwowo, autorzy badania zaobserwowali istotnie mniejsze dolegliwości bólowe zarówno w 2, jak i w 10 dniu po operacji. Pacjentki wymagały również mniejszej ilości leków przeciwbólowych oraz stwierdzono u nich większe zadowolenie z efektu estetycznego operacji i wyższą jakość życia.

Nie zaobserwowano różnic w odniesieniu do powikłań, czasu hospitalizacji i innych ocenianych parametrów.

Więcej: Konrad Patena. [Opublikowano dnia: 2015-02-25]. Postępy w NOTES: cholecystektomia przezpochwowa. Protokół dostępu: http://www.chirurg.pl/doniesienia/34781 [Pobrano dnia: 2015-03-04].