W dniach 4-5 kwietnia w Poznaniu odbyła się III edycja warsztatów "Interwencje w Krążeniu Płucnym". Obradom przewodniczył dr hab. Aleksander Araszkiewicz z I Kliniki Kardiologii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego wspólnie z prof. dr. hab. Marcinem Kurzyną z Kliniki Krążenia Płucnego w Otwocku oraz prof. dr. hab. Grzegorzem Kopciem z Kliniki Chorób Serca i Naczyń w Krakowie.

Jak poinformował Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, w czasie warsztatów wybitni eksperci z czołowych ośrodków klinicznych z całej Polski dzielili się najnowszą wiedzą i doświadczeniem z zakresu angioplastyki balonowej tętnic płucnych u chorych z zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym, interwencyjnego leczenia zatorowości płucnej (ZP) z wykorzystaniem technik przezskórnych, roli ECMO w ostrej niewydolności prawej komory, jak również innowacyjnych technik zamykania przecieków wewnątrzpłucnych, embolizacji tętnic oskrzelowych u chorych z krwiopluciem, ablacji arytmii u chorych z nadciśnieniem płucnym oraz interwencji na zastawce trójdzielnej.

W czasie warsztatów podkreślono rolę multidyscyplinarnych Zespołów Leczenia Zatorowości Płucnej (PERT), które mają za zadanie szybką ocenę ryzyka i leczenie pacjentów z ostrą zatorowością płucną. Dotychczas w Polsce powstały 4 formalnie funkcjonujące zespoły PERT. W Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego PERT pod kierunkiem dr. hab. Aleksandra Araszkiewicza powstał jako jeden z pierwszych w Polsce w marcu 2018 r.

Multidyscyplinarny Zespół PERT, w skład którego wchodzą specjaliści z dziedziny kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, intensywnej terapii oraz radiologii, posiada zdolność wykonywania pełnego zakresu leczenia zatorowości płucnej zarówno farmakologicznego, chirurgicznego, jak również endowaskularnego u pacjentów z zatorowością płucną.


Źródło: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu