Od 30 marca do 1 kwietnia w Koszalinie odbył się Kurs Terapii Resynchronizującej. Partnerem wydarzenia koordynowanego przez Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie pod kierownictwem dr n. med. Elżbiety Zinki, kardiologa, hipertensjologa i specjalisty chorób wewnętrznych, była Politechnika Koszalińska.

- W ostatnich latach mieliśmy przerwę w warsztatach z powodu pandemii – mówi dr n. med. Elżbieta Zinka. - W tym roku spotkaliśmy się ponownie. W warsztatach uczestniczyło prawie stu specjalistów elektrokardiologii specjalizujących się w terapii resynchronizującej, którzy wymienili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki współpracy z Politechniką Koszalińską udało się na żywo przesyłać obraz z zabiegów wykonywanych w salach operacyjnych Szpitala Wojewódzkiego. Zgromadzeni w sali wykładowej Politechniki mogli na bieżąco obserwować pracę zespołu operacyjnego, dyskutować o tym i uczyć się.

Podczas warsztatów odbyło się również kilka wykładów; dyskutowano m. in. o zasadach w prewencji powikłań infekcyjnych układów oraz o problemach podczas implantacji i o telemonitorowaniu urządzeń wszczepialnych.


Źródło: Szpital Wojewódzki w Koszalinie