Kompleksowa opieka nad pacjentem nie mogłaby istnieć, gdyby nie praca farmaceutów – zaznaczył prezes NRL Łukasz Jankowski w życzeniach opublikowanych na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Farmaceuty.

Poniżej publikujemy ich treść w całości:

Kompleksowa opieka nad pacjentem nie mogłaby istnieć, gdyby nie praca farmaceutów. To farmaceuci, wykonujący zawód medyczny, biorą czynny udział w promocji zdrowia, czuwają nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii pacjenta, często będąc pierwszym profesjonalistą, do którego zwraca się będący w potrzebie pacjent.

To dzięki Państwa zdolnościom, doświadczeniu i codziennemu wysiłkowi wszyscy pracujący w systemie ochrony zdrowia czerpiemy wiedzę o lekach i substancjach stanowiących niezwykle ważny element procesu leczniczego oraz czynnik polepszający jakość życia pacjentów. Jesteście jednym z filarów opieki zdrowotnej, bez którego nie może istnieć nowoczesna medycyna.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Farmaceuty, życzę wszystkim Państwu docenienia waszej codziennej – tak potrzebnej nam wszystkim – pracy, możliwości poszerzania swoich kompetencji i ciągłego rozwoju oraz wszelkiej satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym.

Łukasz Jankowski
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej


Źródło: NIL