Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego opublikowano list prof. Jarosława Sławka - Prezesa PTN, w którym zwraca on uwagę na małą liczbę miejsc rezydenckich w neurologi. Poniżej publikujemy tekst w całości.

Skandalicznie mało miejsc rezydenckich w neurologii (16) przyznano w tej sesji. W psychiatrii - 116, a wiadomo, że ta ilość zapewne nie zostanie "skonsumowana", takie rzuty ogromnej ilości miejsc nie mają większego sensu. Polityka powinna zmierzać do stałego i oszacowanego według potrzeb wzrostu liczby miejsc dla rezydentów. Wiadomo, że psychiatrów brakuje, ale też ten sektor komercjalizuje się najszybciej ze wszystkich, obecnie 70% psychiatrów pracuje już tylko prywatnie. Podobnie zaczyna się dziać w neurologii. Potrzebne są inne mechanizmy zachęty do pracy w szpitalach, zarówno dla psychiatrów, jak i neurologów, oraz działania zmierzające do nadania tym specjalnościom statusu priorytetowych, zachęcające do podjęcia rezydentury. Psychiatria i neurologia razem to tzw. choroby mózgu. Wydatki w UE na te schorzenia są obecnie wielokrotnie większe, niż na kardiologię, diabetologię i onkologię razem wzięte. Nasze Ministerstwo Zdrowia i Rząd jednak tego nie zauważają. Starzenie się społeczeństw spowoduje gwałtowny przyrost ludzi starszych i, tym samym, chorób związanych z wiekiem (udary mózgu, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona). Już dzisiaj na świecie jest 6,2 mln ludzi z chorobą Parkinsona, Szacuje się, że w 2040 r. będzie ich 12 mln. A my przyznajemy na CAŁĄ Polskę 16 rezydentur !!! z neurologii, średnio po 1 na województwo!!!

Polskie Towarzystwo Neurologiczne prowadzi działania zmierzające do poprawienia sytuacji opieki neurologicznej, szczególnie w szpitalach, gdzie balansujemy obecnie na krawędzi wydolności systemu (niemożność obsadzenia dyżurów w wielu jednostkach), m.in. poprzez zachęty i popularyzację neurologii wśród studentów medycyny (kampania "Neurologia – bliżej, niż myślisz"), 16 miejsc nie daje nam szans na realizację programu naprawczego.

prof. dr hab. med. Jarosław Sławek
Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Prezes Polskiej Rady Mózgu
Gdański Uniwersytet Medyczny
PL "Copernicus" w Gdańsku