4 września Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej. Ustawa określa cele, organizację i zasady funkcjonowania szczególnych form geriatrycznej opieki zdrowotnej nad osobami powyżej 75 lat.

Głównym założeniem ustawy jest utworzenie sieci Centrów Zdrowia 75+. Mają one zapewnić opiekę seniorom blisko ich miejsca zamieszkania. W ciągu pięciu lat od wejścia w życie ustawy ma powstać w Polsce 300 takich centrów.

„Wierzę w to, że będzie to nowa jakość w polskiej ochronie zdrowia” – przekonywał prezydent Andrzej Duda.

Celem ustawy jest zapewnienie szczególnej opieki geriatrycznej osobom, które ukończyły 75 lat, a w konsekwencji sprzyjanie zdrowemu starzeniu się.

Resort zdrowia tłumaczy, że powołanie centrów jest wstępem do przemodelowania opieki geriatrycznej. Świadczenia będą udzielane w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), szpitalnych oddziałach geriatrycznych oraz w nowych Centrach Zdrowia 75+. Centra te będą zlokalizowane blisko miejsca zamieszkania pacjenta.

„Liczymy, że działalność Centrów Zdrowia 75+ da impuls do rozwoju opieki geriatrycznej i pozwoli na organizację opieki środowiskowej” – podkreśliła minister zdrowia Katarzyna Sójka.

„Nie będę przywoływała danych demograficznych, których wszyscy jesteśmy świadomi. Nie zatrzymamy pewnych zmian biologicznych, nie wyeliminujemy skutków starzenia się organizmu, choć na pewno musimy jak najmocniej stawiać na profilaktykę i zakładać, że kolejne roczniki będą wchodziły w wiek starszy coraz zdrowsze. Nie wyeliminujemy wielochorobowości na pewnym etapie naszego życia, ale możemy odraczać jej wystąpienie i przede wszystkim jej negatywne skutki. Dlatego tak ważna jest podpisana dziś ustawa.” – zaznaczyła minister.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia