27 maja 2019 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie kierownictwa resortu z Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że najważniejsza jest konstruktywna współpraca i zaangażowanie obu stron w naprawę systemu ochrony zdrowia - poinformowała Naczelna Izba Lekarska.

Podczas spotkania omówiono najpilniejsze dla środowiska lekarskiego tematy, m.in.:

  • ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty - realizacja porozumienia z rezydentami z 8 lutego 2018 r.;
  • rola stomatologii w systemie publicznej opieki zdrowotnej;
  • biurokracja w ochronie zdrowia;
  • elektroniczna dokumentacja medyczna;
  • refundacja leków oraz zniesienie podwójnego karania lekarzy; 

  • przedłużenie czasu na opiniowanie aktów prawnych przez NRL;
  • refundacja przez MZ kosztów zadań wykonywanych przez izby lekarskie;
  • rozbieżność postępowania MZ i NFZ.

Przedstawiciele MZ zobowiązali się do konsultacji ze środowiskiem lekarskim zarówno obecnych jak i planowanych zmian w ochronie zdrowia.

Kolejne spotkanie zaplanowano na koniec lipca 2019 r. podczas którego będą omawiane m.in. założenia do strategii po ogólnopolskiej debacie „Wspólnie dla Zdrowia”.


Źródło: NIL