Sąd Okręgowy w Krakowie postanowił zwrócić się z zapytaniem do Sądu Najwyższego, czy w dochodzeniu roszczeń za operację wykonaną za granicą przysługuje droga sądowa osobie, która wstąpiła na nią przed wejściem w życie ustawy o leczeniu transgranicznym.

Sprawa dotyczy pacjenta, który poddał się zabiegowi usunięcia zaćmy z jednego oka w czeskiej klinice w grudniu 2013 r. i zwrócił się z wnioskiem o pokrycie kosztów do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, który jednak odmówił, wskazując na brak przepisów wykonawczych do dyrektywy. W związku zaistniałą sytuacją pacjent złożył w sądzie pozew cywilny przeciwko NFZ o zapłatę za leczenie za granicą, a sąd zasądził pacjentowi zwrot całości poniesionych za granicą kosztów.

Rozpatrujący apelację sąd okręgowy postanowił jednak zwrócić się do Sądu Najwyższego z zapytaniem prawnym - "czy przysługuje droga sądowa do dochodzenia roszczeń o zwrot kosztów za zabiegi medyczne wykonane poza granicami kraju osobie, która wytoczyła powództwo w związku ze skorzystaniem z tych świadczeń przed wejściem w życie ustawy o leczeniu transgranicznym, a po upływie czasu do implementacji dyrektywy unijnej".

Do czasu uzyskania odpowiedzi z Sądu Najwyższego proces został odroczony.

Więcej: rynekzdrowia.pl