Na stronie resortu zdrowia opublikowano Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 marca 2021 r.

Uwagi do projektu wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: wykazy-uwagi@mz.gov.pl można zgłaszać do 17.02.2021 r. (środa) do godziny 14:00.

Projekt zawiera m.in :

  • podstawy limitu - apteka
  • podstawy limitu - programy lekowe i chemia
  • zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta
  • zmiany urzędowych cen zbytu i nowe produkty

Resort zdrowia poinformował, że nadal trwają intensywne prace nad ostatecznym kształtem programów lekowych.

Zobacz: Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 marca 2021 r.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia