Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany dotyczą świadczenia kompensacyjnego i utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych.

Celem Funduszu jest zapewnienie pacjentom środków prawnych umożliwiających szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki lub szczepionek.

Uwagi w ramach pre-konsultacji można zgłaszać wyłącznie na adres funduszkompensacyjny@mz.gov.pl do końca 24 stycznia 2021 r.

ZOBACZ:


Źródło: Ministerstwo Zdrowia