Zgodnie z wynikami jednego z największych badań interwencyjnych w diecie, jakie kiedykolwiek przeprowadzono, zastąpienie soli kuchennej „substytutem soli” o obniżonej zawartości sodu i dodanym potasem znacznie zmniejsza częstość udarów, zawałów serca i zgonów, Zaprezentowane na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Paryżu i jednocześnie opublikowane w New England Journal of Medicine, wyniki wykazały również, że substytut soli nie wywołuje szkodliwych skutków ubocznych.

Wysokie spożycie sodu i niskie spożycie potasu są powszechne w społeczeństwie, a oba te czynniki są związane z wysokim ciśnieniem krwi i większym ryzykiem udaru mózgu, chorób serca i przedwczesnej śmierci. Stosowanie substytutu soli, w których część chlorku sodu jest zastąpiona chlorkiem potasu rozwiązuje oba problemy jednocześnie. Wiadomo, że substytuty soli obniżają ciśnienie krwi, ale ich wpływ na choroby serca, udar i śmierć był do tej pory niejasny.

Główny autor badania, profesor Bruce Neal z The George Institute for Global Health, powiedział, że skala korzyści obserwowanych w badaniu może zapobiec milionom przedwczesnych zgonów, jeśli powszechnie zastosuje się substytuty soli.

„Prawie każdy na świecie je więcej soli niż powinien. Przejście na substytut soli to coś, co każdy mógłby zrobić, gdyby substytuty soli były dużo łatwiej dostępne. Co więcej, chociaż substytuty soli są nieco droższe niż zwykła sól, wciąż nie jest to bardzo duża różnica, która w skali roku wynosi kilkanaście złotych” – powiedział.

„Oprócz wykazania wyraźnych korzyści dla ważnych wyników zdrowotnych, nasze badanie rozwiewa również obawy dotyczące możliwych zagrożeń. Nie zaobserwowaliśmy żadnych skutków ubocznych spowodowanych dodanym potasem w substytutach soli. Z pewnością pacjenci z poważną chorobą nerek nie powinni stosować substytutów soli, ale muszą też zrezygnować z tej zwykłej” – dodał profesor Neal.

Badanie Salt Substitute and Stroke Study objęło 21 000 dorosłych z historią udaru lub źle kontrolowanym ciśnieniem krwi z 600 wiosek na obszarach wiejskich pięciu prowincji w Chinach – Hebei, Liaoning, Ningxia, Shanxi i Shaanxi w okresie od kwietnia 2014 roku do stycznia 2015 roku.

Uczestnicy biorący udział w badaniu otrzymali wystarczającą ilość substytutu soli, aby pokryć wszystkie wymagania dotyczące gotowania i przechowywania żywności w gospodarstwie domowym, które wynosiło około 20 g na osobę dziennie. Mieszkańcy innych wiosek, którzy także brali udział w badaniu nadal stosowali zwykłą sól.

W ciągu średnio prawie pięciu lat obserwacji ponad 3000 osób doznało udaru mózgu. W przypadku osób stosujących substytut soli naukowcy odkryli, że ryzyko udaru mózgu zmniejszyło się o 14%, całkowita liczba zdarzeń sercowo-naczyniowych (udar i zawał serca łącznie) o 13%, a przedwczesna śmierć o 12%.

Profesor Neal powiedział, że ponieważ substytuty soli są stosunkowo tanie prawdopodobnie wprowadzane zmiany będą również bardzo opłacalne.

„W zeszłym roku badanie modelowe przeprowadzone w Chinach sugerowało, że około 400 000 przedwczesnych zgonów można by zapobiec każdego roku dzięki ogólnokrajowemu stosowaniu substytutów soli. Nasze wyniki teraz to potwierdzają. Gdyby sól została zamieniona przez substytut soli na całym świecie, można by było zapobiec kilku milionów przedwczesnych zgonów.” – powiedział.

W wyniku badania naukowcy z George Institute apelują o podjęcie następujących działań

  • Producenci soli i sprzedawcy detaliczni na całym świecie powinni przestawić się na produkcję i sprzedaż substytutów soli na dużą skalę
  • Rządy na całym świecie powinny opracować zasady promujące substytut soli i zniechęcające do regularnego używania normalnej soli
  • Konsumenci na całym świecie powinni gotować, przyprawiać i konserwować żywność za pomocą substytutu soli, a nie tej zwykłej

Źródło: medicalxpress.com