Zwężenie zastawki aortalnej (aortic stenosis, AS), które powoduje ograniczenie przepływu krwi z lewej komory serca do aorty, dotyka około 5% populacji po 75. roku życia, a około 1/3 z nich cierpi na ciężką stenozę aortalną. Operacja na otwartym sercu była do niedawna głównym zalecanym leczeniem AS, choć niektórzy pacjenci z grupy wysokiego ryzyka nie byli uważani za dobrych kandydatów do tak rozległej operacji ze względu na wysokie ryzyko powikłań, m.in. oddechowych czy nerkowych. Jak wynika z nowego badania, u pacjentów z pośrednim ryzykiem operacji na otwartym sercu przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej (TAVR), która jest najnowszej generacji urządzeniem z rozszerzalnym balonem (system o nazwie SAPIEN 3) jest lepszą opcją terapeutyczną. Badanie to, przeprowadzone przez naukowców z Perelman School of Medicine na University of Pennsylvania zostało przedstawione na 65. dorocznej sesji American College of Cardiology w Chicago i równocześnie opublikowano je w czasopiśmie The Lancet.


TAVR jest minimalnie inwazyjną procedurą naprawy zastawki aortalnej bez usuwania starej, uszkodzonej zastawki. W tym przypadku zastawkę aortalną zastępuje się zastawką SAPIEN 3. System o nazwie SAPIEN 3 został zatwierdzony przez Food and Drug Administration (FDA) do leczenia pacjentów z grupy wysokiego ryzyka.


Do badania włączono 1 078 pacjentów z ciężką, objawową stenozą aortalną, którzy byli klasyfikowani jako pacjenci pośredniego ryzyka operacji na otwartym sercu. Klasyfikację ryzyka określa się między innymi w zależności od wieku pacjenta, obecności innych przewlekłych chorób oraz uprzedniego wywiadu odnośnie operacji. Wyniki analizy porównano z wynikami 944 pacjentów z grupy pośredniego ryzyka leczonych chirurgicznie obserwowanych w ramach badania PARTNER II.


W przypadku pacjentów z ciężką, objawową stenozą aortalną, ze znaczne zwężoną zastawką aortalną operacja jest złotym standardem w leczeniu. Jednakże, wyniki badania dowodzą, że użycie systemu SAPIEN 3 jest bardziej korzystne dla pacjentów pośredniego ryzyka. Ostatecznie TAVR z SAPIEN 3 może pomóc złagodzić ciężką, objawową AS jako mniej inwazyjna alternatywa dla operacji na otwartym sercu, co jest szczególnie ważne biorąc pod uwagę fakt, że wiek większości pacjentów wynosi ponad 75 lat. Dane pokazują, że pacjenci, którzy przeszli TAVR zamiast operacji mają lepsze wyniki jednorocznej obserwacji względem śmiertelności i wystąpienia udaru mózgu.


"Naszym następnym krokiem będzie zbadanie, czy TAVR z SAPIEN 3 jest najlepszym rozwiązaniem dla pacjentów niskiego ryzyka, które mogłyby doprowadzić do nowego schematu leczenia u wszystkich pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej" mówią badacze.


Więcej: sciencedaily.com